Svenska Miljö Logistik, Almedalsvägen 5, 13770 Dalarö 
Tel.: 08-504 900 42 luktkontroll@svelog.se 
GDPR  MILJÖPOLICY KVALITETSPOLICY
Vår huvudsida är SveLog.se

Eliminerar oönskad lukt från industriproduktion med hjälp av mikroorganismer i vätskeform.

Vi monterar en sprayutrustning i form av högtryckspump, vätsketank, högtrycksslang som kopplas till ett antal högtrycksmunstycken. Vid utomhusinstallation monteras även värmekabel och isolering.
Vätskan sprutas i droppform över området där den oönskade lukten uppstår.
SveLog Luktkontroll

SveLog Luktkontroll är en bioteknologisk metod för att reducera de luktstörningar som uppstår vid produktion, förbränning eller när organiskt avfall bryts ner.

Funktion
Systemet startar dosering av vätskan enligt inställningen i styrsystemet och fortsätter sedan kontinuerligt att dosera vätskan så länge verksamheten är igång, dvs så länge produktion pågår eller nytt organiskt avfall tillförs.
Systemet binder också partiklar.
En Biologisk produkt
Den koncentrerade vätskan är en biologisk produkt som innehåller mikroorganismer som har luktreducerande egenskaper. Mikroorganismerna är fakultativa, sporbildande av Bacillus-släktet och är kända som luktnedbrytande mikroorganismer. Vätskan tar snabbt och effektivt tar bort dålig lukt vid produktion eller från organiskt avfall vid exempelvis miljöstationer (soptunnor & behållare) och i komprimatorer. Vätskan tar bort lukt och förhindrar lukter vid källan av problemet och spridning i området. Vätskan är pH-neutral (6.8-7.5) och skonsam för miljön och användare.
Offert Luktkontroll

Chatta med oss live

Vår senaste installation av

SveLog Luktkontroll

vid fabrik i Sverige.

  • Vi får en mycket hög luktreducering.
  • Vi binder partiklar som t.ex. svavel och bitumen. Se video
  • Brandfarlig beläggning på insidan av skorstenen reduceras och försvinner.
Luktkontoll på asfaltsfabrik, innan montageSkorsten med monterad högtycksslang och värmekabel, isolerat.Luktkontroll i skorsten. Oisolerat. Högtycksringar i skorsten. Isolerat för -45 greder. Konstruktionen tål 100 grader varmt.Effektiv luktkontroll vid asfaltsproduktion1000 liters tank i isolerad containerManöverpanel och elskåp i conatiner.Luktkontroll, nattkörning.